000000
 
0
 


   
   
 
Kantooradressen
 
HEGIUS ADVOCATEN
Plantenstraat 50
3500 HASSELT
tel. 011/768.770
 
 
Stokkemerbaan 140
3650 DILSEN-STOKKEM
tel. 0478 / 61 63 79
 
   
   
   
   

 

Afspraken omtrent het ereloon en de onkosten worden in principe vooraf duidelijk besproken.

Op een eerste, verkennende consultatie zal blijken of een dossier gedeclareerd zal worden op basis van bestede tijd en uurloon, dan wel op basis van de waarde van de zaak via een percentage of een forfaitair bedrag.

Voor incassodossiers worden speciale, aangepaste formules aangeboden.

Een advocaat levert namelijk maatwerk en geen enkele zaak is hetzelfde. De te verrichten prestaties zijn grotendeels onvoorspelbaar en hangen ondermeer af van de aard van de zaak, de hardnekkigheid van en de incidenten veroorzaakt door de tegenpartij enz.

De exacte duurtijd van de procedure en de begroting van de staat van kosten en erelonen is bijgevolg soms moeilijk te voorspellen.

Gelet op de deontologische verplichting hiertoe voor iedere advocaat worden steeds provisies gevraagd of voorschotfacturen opgesteld.

Zodra het dossier afgesloten kan worden, ontvangt u een gedetailleerde afsluitende staat van kosten en erelonen.

   
  2012 - Advocaat Severijns - Alle rechten voorbehouden
home erelonen en kosten route